Mikulás sapka
Piacod.hu Több, mint egy online piactér

A Piacod.hu működési szabályzata

1. Bevezetés

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a Szállás Itthon Közvetítő Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-131862; székhelye: 2181 Iklad, Lhotka Géza u 10; adószáma: 14925425-2-13; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Piacod.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal ) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Weboldal használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.


2. Általános rendelkezések


A Szolgáltató ingyenesen hirdetési felületet biztosít Felhasználói részére termékeik és szolgáltatásaik meghirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, illetve a Weboldalhoz hasonló feltételekkel rendelkező alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázisban és kereső rendszerben. Jelen Szabályzat szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).


A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet, mint Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével felhasználói fiók szükséges, amely regisztrációval egybekötött.


Felhasználói fiók létrehozása vagy regisztráció esetén a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképes és jogképes természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletében jogosult képviselője jár el, valós és helyes adatok megadásával.


A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot, az annak elválaszthatatlan részét képező további Szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására.


A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használhatja, a Szolgáltató a Weboldalán keresztül történő interakciók megvalósulásáért, azok sikeréért anyagi teljesítéséért vagy annak elmaradásáért semmilyen esetben nem tehető felelőssé és azokért semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal.


A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozásával vagy regisztrációjával, kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra használhatja fel.


A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A Szabályzat kizárólag magyar nyelven érhető el, így a szerződéskötés hivatalos nyelve a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően az semmilyen formában nem érhető el. Az online szerződés megkötését az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatások adatai igazolják.


A Szolgáltató on-line adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást, statisztikát vezet a Felhasználók apróhirdetéseiről és egyenlegéről.


A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására saját belátása szerint az üzleti érdekeinek és a piaci feltételeknek, változásoknak megfelelően.A Szolgáltató jogosult bármely ingyenes szolgáltatás egyoldalú megszüntetésére, annak fizetős szolgáltatássá konvertálására előzetes bejelentés nélkül, saját belátása szerint az üzleti érdekeinek és a piaci feltételeknek, változásoknak megfelelően.


A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbi esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések időtartamát. A Szolgáltató a módosításról a Weboldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is.


A Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén vagy üzleti érdekeinek védelmében, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó feltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben Felhasználó a módosított Szabályzat mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Szolgáltató Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.


3. A Szolgáltatás használata


A Weboldalon a Szolgáltatások kizárólag regisztrációval rendelkező felhasználói fiók létrehozásával elérhetők. A Weboldalon feltüntetett Szolgáltatások ingyenesen, készpénzfizetés nélkül vehetők igénybe.


A Szolgáltatás igénybevételekor a vonatkozó gomb megnyomásával a Felhasználó megrendeli a kiválasztott Szolgáltatást, amelyre a Szolgáltató annak megküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 48 órán belül automatikusan aktivációs linket küld a Felhasználó részére, az általa megadott e-mailcímre ahol a Felhasználó megrendelését visszaigazolhatja. A Felhasználó a Szolgáltató által küldött aktiváló linkre kattintva aktiválhatja a kiválasztott szolgáltatást (pl. regisztráció aktiválása). A regisztrációval rendelkező Felhasználó a szolgáltatásaihoz tartozó további szolgáltatásokat, azok módosításait, törlését felhasználói fiókján keresztül érheti el, sikeres bejelentkezést követően. A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően, a Szolgáltató az egyes Szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja (visszaigazolja) a Szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a Felhasználó ajánlata a jelen Szabályzatba ütközik. A Szolgáltató ezen tényekről a Felhasználót e-mailen értesíti. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás akkor tekinthető befejezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.


A Felhasználó a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók kizárólag regisztrációval érhető el.


A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében haladéktalanul átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség minden esetben a Felhasználót terheli, a felelősséget semmilyen esetben nem ruházhatja át, annak részében vagy egészében a Szolgáltatóra.


A Felhasználó bármikor egyénileg kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésétől számított 72 (hetvenkettő) óra (felmondási idő), amely a létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Szolgáltató akkor teljesíti, ha a Felhasználó nem áll fiókjához kapcsolódóan jogvitában vagy jogi eljárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, így különösen új Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető hirdetések a Weboldal publikus részeiről automatikusan eltávolításra és archiválásra kerülnek. Az archivált hirdetések és azok adatai az archiválás lejáratát követően törlésre kerülnek, így azok a továbbiakban nem elérhetőek. Az archiválás ideje minden esetben 60 (hatvan) nap. A Fiók törlését követően, azonos adatokkal (e-mail cím) nem hozható létre új felhasználói fiók, a törlést követő 60 (hatvan) napon belül.


A Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Weboldal használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz, illetve a megadott adatok a Szabályzat bármelyik pontjába ütköznek, vagy azt sértik, ide értve a Felhasználó által közzétett hirdetések tartalmát is. A Szolgáltató felé ezért a Felhasználó semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni, amennyiben a Szolgáltatót bármilyen anyagi vagy nem anyagi kár érte. A felhasználói fiók Szolgáltató általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldal publikus részeiről automatikusan eltávolításra kerülnek.


A Felhasználó és a Szolgáltató között, minden esetben, határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő leteltét követően szűnik meg.


A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt. A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén vagy a hirdetés megjelenési idejének lejáratást követően 60 (hatvan) napos időtartamra archivált periódusba kerül, ezt követően a 60. (hatvanadik) napon véglegesen törlődik, azt a Szolgáltató a továbbiakban nem tárolja. Az „archivált” hirdetések a Weboldalon kizárólag a hirdetést feladó Felhasználó részére hozzáférhetőek, a Weboldalon harmadik személyek által hozzáférhetően nem kerülnek közzétételre. Az „archivált” státuszban lévő hirdetések az azokat feladó Felhasználó részére hozzáférhetőek és azok az archiválás időtartama alatt bármikor ingyenesen visszaállíthatók, ismételten megjeleníthetők az aktív hirdetések között, kivéve abban az esetben, ha a felhasználói fiók törlése miatt kerültek “archivált” státuszba.


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése, a jogviszony megszűnése esetén a Szolgáltató a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a Weboldal és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Szolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények okoznak.


A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalmak, információk, aktualitása, pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is folyamatosan módosul a Felhasználók által elhelyezett tartalmak alapján.


A Szolgáltató a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók által megadott e-mailcímre (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.


3.1. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások


A Felhasználók korlátlan számú hirdetést tehetnek közzé, tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Szolgáltató által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken, amelyhez kapcsolódóan a Szolgáltató egy részletes keresőrendszert biztosít és üzemeltet. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket és azok tartalmát a Szolgáltató a feltöltéskor megadott régió és terméktípustól eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti.


A Szabályzatnak megfelelő felhasználói ajánlattételben foglalt hirdetéseket a Szolgáltató a hirdetés feladását követően a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 48 órán belül közzéteszi és 30 nap időtartamra elérhetővé teszi a további látogatók és felhasználók részére a Weboldalon.


A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó azt nem törli, archiválásra kerül. Az archivált hirdetéseket a Szolgáltató 60 napos határozott ideig megőrzi, a Felhasználó részére regisztrált felhasználói fiókban. A 60 napos időtartam elteltével, a 61. napon az archivált hirdetés és annak minden tárolt adata automatikusan eltávolításra kerül, a továbbiakban az nem visszaállítható


Az archiválás időtartama alatt a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó által az adott „archivált” státuszban lévő hirdetés ingyenesen, díjfizetés nélkül aktiválható, és további 30 nap időtartamra ismét elérhetővé válik a Weboldalon a többi látogató és felhasználó részére.


A törlésre vonatkozó funkció használatával a hirdetés 60 napra „archivált” státuszba kerül, amelyet követően, a 61. napon amennyiben a Felhasználó a hirdetést nem aktiválja ismételten a hirdetés automatikusan és véglegesen, a Szolgáltató által visszaállíthatatlanul törlésre kerül.


A látogatók és felhasználók általi hirdetésekre való jelentkezés a Szolgáltató által üzemeltetett belső üzenetküldő rendszerén keresztül is történhet, a hirdetésben szereplő telefonszámon történő kapcsolatfelvétel mellett. A Szolgáltató üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználók részére, a Weboldal erre a célra szolgáló felületén tekinthetők meg. Új üzenet érkezéséről a Felhasználó ingyenesen e-mail értesítőt kap. A Weboldal üzenetküldő rendszerén keresztül történő kommunikációt a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni annak érdekében, hogy az csak a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjedjen ki, továbbá hogy annak szöveges és egyéb tartalma ne legyen sértő, bántó, illetve uszító. Kommunikáció alatt érteni kell az írásbeli üzenetet, illetve az üzenetben elküldött bármely kapcsolódó adatot és tartalmat. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek automatikusan törlésre kerülnek a Szolgáltató által, amennyiben az üzenethez tartozó hirdetés megjelenési ideje lejár vagy az adott hirdetést annak feladója törli. A Szolgáltató nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért, amennyiben az a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történt.


Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén történő kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Szolgáltató megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekhez kapcsolódó kommunikációra vonatkozik, vagy annak szöveges és egyéb tartalma sértő, bántó, illetve uszító, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését korlátozni, felhasználói fiókját törölni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, törölni annak a címzett részére történő kézbesítését megakadályozni.


A Felhasználó a felhasználói fiókjában ingyenesen gyűjthet krediteket, amelyeket korlátlanul felhasználhat a hirdetési kiemelésére. A Felhasználó krediteket gyűjthet a saját hirdetései Facebook-on történő megosztásával, barátai meghívásával és további hirdetések feltöltésével. A kredit rendszer pontos működésének, a kapható kreditek számának és felhasználási módjának leírását a weboldal Gyakran Ismételt Kérdések részén gyűjtöttük össze.

A kredit rendszer működése jelenleg ingyenes, a jövőbeni változtatás jogát a Szolgáltató fenntartja!

4. Hirdetési feladásának alapfeltételeiA Társaság jogosult ellenőrizni a Piacod.hu weboldalon a Felhasználók által közzétett tartalmat, illetve a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti (a Piacod.hu üzenetküldő rendszerén belüli) kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni. A Társaság fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valódiságát, megfelelőségét és valószerűségét. A Társaság kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Piacod.hu rendszerére.4.1. A Piacod.hu rendszerében feladott hirdetések típusára vonatkozó feltételekA Piacod.hu rendszerében 2 féle hirdetést különböztetünk meg.


Magánhirdetések: Magánszemélyként a Piacod.hu weblapon magánhirdetést lehetséges feladni. Magánhirdetést minden cselekvőképes és jogképes magánszemély feladhat.


Céges hirdetések: Céges hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. Céges hirdetésnek minősül minden olyan hirdetés, amelyet a hirdetés feladásakor a felhasználó céges hirdetésként jelöl meg, vagy amelyet a Piacod.hu a hirdetés tárgyának kategóriája és mennyisége, vagy más egyéb ésszerű szempont alapján céges hirdetésnek minősít. A Piacod.hu fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés Céges hirdetésnek minősül-e, vagy sem.


Kiemelt hirdetések: Magánszemélyként, vagy céges hirdetőként a Piacod.hu weblapon lehetőség van a hirdetések kiemelésére.

A kiemelést igénybe venni a Piacod.hu rendszerében üzemeltetett kredit rendszert igénybe véve van lehetőség.4.2. A Piacod.hu rendszerében feladott hirdetés tárgyára vonatkozó feltételekSzolgáltatásokra vonatkozó szabályok: A hirdetett szolgáltatásnak meg kell felelnie a Piacod.hu adott kategóriára vonatkozó szabályainak. A Piacod.hu korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését. Szekszuális és erotikus jellegű szolgáltatások hirdetése nem engedélyezett.


Álláshirdetésekre vonatkozó feltételek: A Piacod.hu  rendszerében csak a valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett  álláshirdetések feladása engedélyezett. Szexuális és erotikus jellegű  hirdetés feladása a Piacod.hu rendszerében nem engedélyezett.Termékekre vonatkozó szabályok: A hirdetett termék minden esetben kizárólag a hatályos magyar jogszabályok tekintetében forgalomba hozható termék lehet. A Piacod.hu korlátozhatja vagy megtilthatja bizonyos termék/termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és biztosítja, hogy ezekkel rendelkezik. Ezáltal a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazáshoz szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak és a hirdetés közzététele a Piacod.hu rendszerében és annak teljesítése semmilyen jogszabályba nem ütközik, illetve harmadik fél jogát nem sérti. A felhasználó köteles feltüntetni a termékleírásban a termékre vonatkozó lényeges információkat. Különösképp a szavatosságra és garanciára vonatkozó információkat, a magyar nyelvű termékleírást, illetve a jogszabályokban meghatározott minden egyéb információt. Abban az esetben amennyiben a termék hirdetése engedélyköteles, a felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy a szükséges engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik hatósági rendelkezésbe, vagy jogszabályba. A Piacod.hu rendszerében hirdetett termékek és szolgáltatások különösen nem tartozhatnak a következőkben felsorolt kategóriákba.A Piacod.hu rendszerében nem engedélyezett és kifejezetten tilos olyan hirdetés közzététele, amely:


     
 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet, vagy jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos

 •    
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg

 •    
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat

 •    
 • védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja

 •    
 • tartalma megtévesztő, megtévesztő információt tartalmaz

 •    
 • a Piacod.hu erkölcsi, etikai alapelveivel ellentétes


A Piacod.hu rendszerében a következőkben felsorolt termékek, szolgáltatások hirdetése nem engedélyezett és kifejezetten tilos:


     
 • Fegyverek, pirotechnikai eszközök, robbanószer, illetve ilyen termékek alkatrésze és egyéb közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök

 •    
 • fegyverviselési engedélyhez nem kötött, de közbiztonságra veszélyes eszközök (airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, műtárgynak minősülő fegyverek, sokkoló stb.)

 •    
 • tűz-vagy robbanásveszélyes anyagok, vegyi anyagok

 •    
 • fogadási tippek, vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer használatához köthető szolgáltatás

 •    
 • CD-kulcsok, aktiváló kódok, telefonszámok

 •    
 • torrent és illegális tartalmat megosztó letöltési oldalak, FTP szerverek

 •    
 • felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai

 •    
 • igazolványok, bizonyítványok

 •    
 • szakdolgozatok, diplomamunkák, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások

 •    
 • kitöltetlen garancia-levelek

 •    
 • hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz

 •    
 • alkohol, alkoholtartalmú italok

 •    
 • emberi szervek, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej

 •    
 • cigaretta, dohánytermékek

 •    
 • gyógyszerek, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer

 •    
 • lopott, vagy bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék

 •    
 • hamisított termékek

 •    
 • erotikus szolgáltatás, erotikus termékek, szexuális jellegű masszázs

 •    
 • társkeresési szolgáltatás

 •    
 • temetkezési helyek

 •    
 • jóslás, ezotériához kapcsolódó szolgáltatások

 •    
 • magánszemély által nyújtandó hitel


A Piacod.hu jogosult a szolgáltatás megtagadására és a felhasználót regisztrációjának a kizárására amennyiben a felhasználó a Piacod.hu megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Piacod.hu rendszerét.


4.3. A Hirdetés tartalmára vonatkozó feltételek:


Hirdetés címe: A Piacod.hu rendszerében feladott hirdetés címének minden esetben a termék, szolgáltatás vagy állás  megnevezését, márkáját vagy pontos megnevezését kell minimálisan  tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon.  Több Felhasználó által meghirdetett azonos típussal vagy márkanévvel  meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet, mivel a hirdetések egyedi azonosítót kapnak.


Hirdetés szövege:  A hirdetés tárgyát minimum 20 karakteres leírásban kell ismertetni. A hirdetés szövege  utalhat a Felhasználó további hirdetéseire is. A hirdetések leírásának  szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei irányadók. A  hirdetések szövegében tilos más hirdetési oldallal kapcsolatos  információ elhelyezése.


Nyelv:  A Piacod.hu rendszerében megjelenő hirdetéseknek minden esetben magyar  nyelvűnek kell lenni.


Kategória:  A hirdetést minden esetben abban a kategóriában kell  elhelyezni, amelyik a legjobban megfelel az adott termék vagy  szolgáltatás hirdetésére. Nem megfelelő kategóriában elhelyezett  hirdetés esetén a Szolgáltató jogosult a hirdetést annak megjelenését visszautasítani mindaddig, amíg a  Felhasználó részéről meg nem történik a javítás.


Képek:  A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett terméket kell tartalmazniuk  vagy a hirdetett szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Felirattal, más  hirdetési oldalak logójával, nevével, vízjelével ellátott képek nem használhatók a hirdetésekhez. Amennyiben a felhasználó ilyen képeket alkalmaz, a Szolgáltató  visszautasítja a hirdetés megjelenését. A Szolgáltató jogosult a képet saját logójával  ellátni. Az internetről letöltött vagy más hirdetők képeit beleegyezésük  nélkül tilos használni, kizárólag saját készítésű képek csatolhatók a  hirdetések mellé. Az Internetről letöltött katalógusképeket csak abban  az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői  jogokkal.


Egy hirdetés - egy termék:  A Piacod.hu rendszerében nem engedélyezett több terméket/szolgáltatást egy hirdetésben  hirdetni. Kivételt képez ez alól, ha a hirdetésben cseréről van szó (pl.  2 áru 1-ért) illetve, ha több terméket egyben, egy közös árral  szeretne eladni.


Többszörös hirdetés:  Ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben  elhelyezni tilos! A korábbi hirdetés törlését követően a hirdetés  ismételten feladható ugyanazzal a tartalommal. Ugyanaz a hirdetés több, egymástól független kategóriában nem elhelyezhető!


5. Felelősség


A  Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalomért,  ideértve a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült  mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót  terheli felelősség, a Szolgáltató ezen szöveges, képi vagy egyéb  tartalmakért nem felel, semmilyen felelősséget nem vállal és ezekkel  kapcsolatban semmilyen felelősségre nem vonható. A Felhasználó köteles a  Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a  jelen Szabályzat rendelkezéseinek minden pontjának betartásával  használni.


A Felhasználó a Szolgáltatások  használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weboldalra általa  feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért  és jogszerűségéért teljeskörű felelősséggel tartozik. A Szolgáltató  amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba  ütközhet, jogosult a szabályok szerint a tartalom lehető legrövidebb  időn belüli eltávolítására, és az érintett Felhasználó további  jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Szolgáltató teljes  mértékben kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a  Felhasználót jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy  bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weboldalra  feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba  ütköző tevékenységét. A Szolgáltató a Szabályzatba ütköző tartalmakat  azok tudomására jutását követően, a tőle telhető leggyorsabban  eltávolítja Weboldaláról.


A Szolgáltató nem  felelős és nem tehető felelőssé a Felhasználóknak a Weboldal  használatával esetlegesen terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak,  így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A  Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé továbbá a Felhasználók  által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan, tévesen megadott  adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért, anyagi vagy nem anyagi  természetű kárért.


A Szolgáltató minden  esetben jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges  lépéseket. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint, azok alapján  és a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékében együttműködik a  hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.


A  Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba és erre  semmilyen módon nem kötelezhető. A Felhasználó az oldal használatával  egy időben (legyen látogató vagy regisztrált Felhasználó) mentesíti a  Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól,  bármilyen vita kialakulásakor. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem  vállak és erre nem is kötelezhető a Felhasználók által a Weboldalra  feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján  létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek  minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért,  ellenértékéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó  teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi  teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, a Felhasználók  megállapodásának megfelelően zajlik le.


Amennyiben  a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben  harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval  szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó  köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és  megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget a  Szolgáltató részére, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely  jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá  köteles a Szolgáltató helyett közvetlenül helytállni ilyen igény  vonatkozásában.


A Felhasználó kijelenti, hogy  a Szabályzatot tudomásul vette és a Szolgáltatást a jelen Szabályzat  rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele  során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató kizárja  felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás  vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.


A  Felhasználó vállalja, hogy minden, a Szolgáltató által megkövetelt  intézkedést megtesz a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.


Felelősség  kizárása:


A Szolgáltató Weboldalán feltüntetett szöveges és egyéb  tartalmak esetleges részleges egyezése más elektronikus tartalmakkal nem  szándékos, kizárólag a használatra, működésre, technológiai  adottságokra, lehetőségekre, a vonatkozó szabályzatok, törvények és  jogszabályok egyszerű, jobb közérhetősége, azok szövegkörnyezete és a  szöveges meghatározásának kötöttsége miatt lehetségesek. Az ilyen  esetleges egyezések során a Szolgáltató minden ezzel kapcsolatos  felelősségét kizárja.


6. Megfelelőségi nyilatkozat


A  Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések  (ideértve az internethálózat működését biztosító rendszerét) működésével  kapcsolatban a megfelelő védelmi és biztonsági intézkedéseket megtette,  azokat fenntartja és a lehetőségei szerint folyamatosan frissíti. A  működést biztosító eszközök megfelelő elhelyezéséről, védelméről  lehetőségeihez mérten megfelelően gondoskodik, illetve a tárolt adatok  biztonságát a jelenlegi technikai lehetőségek határait figyelembe véve, a  rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével biztosítja.


A  Szolgáltató Weboldala böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi  ismert operációs rendszerrel. A Szolgáltató nem tudja biztosítani a zavartalan  működést abban az esetben, ha ez valamelyik operációs rendszer  böngészőjének hiányosságából vagy annak frissítéséből, módosításából,  illetve újabb verziójának kiadásából adódik, ilyen esetekben az adott  operációs rendszer vagy böngésző gyártója felel a megfelelő működésért.  Mindennek ellenére a Szolgáltató minden megtesz a lehetőségek szerinti  zavartalan működés érdekében.


7. Szerzői és szomszédos jogok


A Szolgáltatás elemei, továbbá a Piacod.hu weboldalon a Szolgáltató által elérhetővé tett minden  tartalom (beleértve a felhasználói hirdetéseket, a Weboldal  arculatát, tartalmát, tartalmának elrendezését) szerzői jogi védelem –  és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.


A  Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg hozzájárul  ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által a Piacod.hu weboldalán használt,  feltöltött, megjelenített, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így  kiemelten a hirdetés szöveges tartalmát, a csatolt képeket és a hirdetés  egyéb elemeit) a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, a  Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben, teljeskörűen  felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel,  illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi  korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Szolgáltató  jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó a  fentiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb  anyagokat adhat át, használhat és tölthet fel, amely kapcsán a  kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.


A Felhasználó által  felhasználási jogokkal nem rendelkező anyagok átadásáért, azok megjelenítéséért, tárolásáért és feldolgozásáért a Szolgáltató  semmilyen esetben nem felel, felelősséget nem vállal és felelősségre sem  vonható, mert a Felhasználó által feltöltött anyagokat saját belátása  szerint vizsgálhatja, felhasználhatja vagy azok megjelenését  visszautasíthatja, de erre nem kötelezhető és ez nem is várható el.  Ilyen esetekben a teljes felelősség a Felhasználót terheli, a felelősség  részét vagy annak egészét a Szolgáltatóra nem háríthatja át.


A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított  bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző  visszaélésért a Felhasználó felelős, a felelősséget nem háríthatja át a Szolgáltatóra.


8. Ügyfélszolgálat, fogasztói panasz


A szolgáltatással kapcsolatos panaszokat,  felhasználói megkereséseket a Szolgáltató kizárólag az alábbi címeken fogadja:


email.: ugyfelszolgalat@piacod.hu


postacím, székhely: 2181 Iklad, Lhotka Géza u. 10.


9. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések


Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:


9.1. Regisztráció, Weboldal regisztrációt követő használata


A regisztrációhoz és azt követően a Szolgáltatások eléréséhez kötelezően megadandó személyes azonosító adatok: e-mail cím, felhasználói név és telefonszám.


Regisztrációt követően megadható személyes adatok: profilkép, születési idő, nem


Információ a Weboldalon és az Applikációkban tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett apróhirdetésekről, kattintott hirdetésekről.


9.2. Szolgáltatások igénybevétele a weboldalon


Online fizetési tranzakció lebonyolítását, és erre vonatkozóan jogszabály szerint számla kibocsátását igénylő fizetős Szolgáltatások igénybevétele esetén: e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám.


Egyéb, számla kibocsátását igénylő szolgáltatás igénybevétele esetén számlázási adatai (számlázási név és cím)


Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól (pl. hirdetései, aktivitása, Felhasználókkal történt üzenetváltásai)


Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje, mobileszköz azonosítója).


9.3. Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele


A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, emailcím és telefonszám).


A Társaság által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomonkövethetősége érdekében.


9.4. Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel


A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, emailcím)


A személyes részvétel esetén a résztvevőről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén.


9.5. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás:


Személyes adatok, amelyeket az érintett megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Társaság által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok, telefonos ügyfélszolgálaton történő kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetésről rögzített hangfelvétel, illetve a hívó fél telefonszáma.


9.6. Egyéb forrásokból kapott személyes adatok


Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben


Csomagküldések esetén a teljesítés megtörténtére vonatkozóan


Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok (lásd különösen: Sütikkel kapcsolatos adatkezelések tájékoztatója https://piacod.hu/gyik#cookie-suti-szabalyzat)


Hirdetések eredményességének mérése, statisz